Jornada de Conferències Vineae et Alni 2021

Fotografies d’Arantxa Morán (superior) i Sílvia Llobet (inferior)

El dissabte dia 9 d’octubre tingué lloc la Jornada de Conferències Vineae et Alni 2021.

Les i els professionals vinculades a l’excavació de la vil·la i la conservació o restauració dels objectes exhumats explicaren diversos aspectes de la vil·la, com ara la seva evolució històrica i arqueològica o les feines de conservació i restauració que s’han dut a terme.

A més, amb aquestes jornades busquem difondre el patrimoni històric, arqueològic i artístic de la vil·la, així com reconèixer el valor de la feina de totes les professionals implicades en les excavacions, la investigació i les feines posteriors de conservació i restauració.

El programa fou el següent:

09:00 Obertura de portes al públic.


09:30: Benvinguda a càrrec del CESMP, promotors de la Vineae et Alni.


09:40: Evolució històrica de la vil·la del Pont del Treball Digne. segle I aC – segle VI.

A càrrec de Jordi Ardiaca i Daniel Alcubierre, directors de les excavacions.


10:30h Traient a la llum la vil·la: Recerca i difusió d’un jaciment arqueològic.

A càrrec d’Antoni Rigo i Pere Lluís Artigues, directors de les excavacions.


11:15h Torn de preguntes del primer bloc.


11:30h Pausa


12:00h Conservació i restauració in situ i al laboratori dels conjunts de pintura mural.

A càrrec d’Àlvar Mailan, restaurador.


12:30h Conservació i restauració dels paviments i mosaic polícrom i dels béns mobles exhumats.

A càrrec de Sílvia Llobet, restauradora.


13:00h Torn de preguntes del segon bloc.


13:15h Cloenda i agraïments.