Itinerari: Inter Vineas et Alnos («Entre vinyes i verns»)

Què aporta la Vil·la Romana del Pont del Treball a la Història de Barcelona?

Properament publicarem informació amb les noves dates en què programarem l’itinerari.

Inter Vineas et Alnos (Entre Vinyes i Verns) és un itinerari guiat que sorgeix per fer una difusió i dues reivindicacions:

Primer, per a donar a conèixer la Vil·la Romana del Pont del Treball Digne, la vil·la romana més gran i important excavada fins a dia d’avui al Pla de Barcelona. Gràcies a l’excavació sistemàtica d’aquest jaciment, s’estan podent fer molts avenços en el coneixement del passat del Pla de Barcelona durant l’Antiguitat.

Segon, per a reivindicar la museització local de les restes materials tant de la vil·la, com de la resta de jaciments arqueològics excavats durant la construcció de les infraestructures ferroviàries; en estudi per part d’historiadors i arqueòlegs en la mesura en què els arriba el finançament necessari.

I en tercer lloc, per a reivindicar una major sensibilitat social i política envers el patrimoni quan aquest entra en conflicte amb el desenvolupament de les societats. La diversitat de solucions que altres països europeus apliquen en casos similars són un clar exemple a seguir, ja que el nostre patrimoni històric i arqueològic és part del que som com a societat, ha de ser tractat amb respecte i dignitat i ha de donar un servei útil a la societat, en tant que espais d’interès local i nacional.

Per tant, l’itinerari Inter Vineas et Alnos intenta donar resposta a moltes de les preguntes més òbvies i freqüents que tothom es fa quan sent a parlar de la vil·la romana del Pont del Treball, coneguda popularment com la de La Sagrera:

Què era la vil·la romana del Pont del Treball?

Per què hi va haver debat social l’any 2011 amb les obres de construcció de l’estació ferroviària de La Sagrera?

Què eren les vil·les romanes?

On estava situada exactament la vil·la del Pont del Treball?

Per què van desaparèixer les restes dels seus murs i paviments? On són els objectes i els elements que van extreure els arqueòlegs?

Què hi havia abans de la vil·la? Quan es va fundar?

Què s’hi feia? Com era?

Com era el paisatge que rodejava la vil·la en aquella època?

Què se’n sap dels seus habitants?

Quins altres casos similars a la vil·la hi han hagut? Quines solucions s’han trobat a altres països?

Per què va deixar de ser una vil·la romana?

… i moltes més que se’ns podrien ocórrer. D’aquesta manera, l’itinerari acaba partint d’una pregunta que intenta resumir tots els dubtes, i que és la que vertebra la visita al llarg del recorregut: Què aporta la vil·la romana del Pont del Treball a la Història de Barcelona?

L’itinerari discorre pel barri de Sant Martí de Provençals, vorejant el solar dins del recinte ferroviari on s’excavà la vil·la, i té una durada aproximada de 2 hores.

Per a més informació, les nostres dades de contacte són aquí.

Imatges sobre la Vil·la Romana del Pont del Treball: